Salgs- og leveringsbetingelser

First seafoods nettbutikk driver salg og levering fra «bedrift til bedrift» (B2B) og anses ikke som forbrukersalg. Det påligger kunden å sette seg inn i og akseptere gjeldende salgs- og leveringsbetingelser før bestilling, inkludert Kjøpslovens bestemmelser som gjelder der annet ikke er avtalt.
Fullføring av kjøp via ikonet medfører en forpliktende bestilling av varen slik den er beskrevet for kjøper på nettstedet på bestillingstidspunktet. Vi tilstreber til enhver tid så korrekt produktinformasjon som mulig, med forbehold om trykkfeil som kan innebære avvik fra informasjon gitt på 1ss.no, i markedsføring eller på annen måte. Ved videresalg påligger det kjøper å videreformidle alle opplysninger om varen.
PRISER OG ANTALL


Gjeldende nettopriser er til enhver tid angitt pr. produkt.
FRAKT


Varene må hentes på


Oslo fryselager AS


Professor Birkelandsvei 30 b


1081, Oslo
Vi kan tilby frakt i hele Norge etter avtale. Fraktkostnad vil bli belastet kjøper.
BETALINGSBETINGELSER


Med mindre annet er avtalt med 1ss.no gjelder følgende betalingsbetingelser: Betalingsfrist er netto per. 20 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling påløper morarenter Ved purring påløper purregebyr jfr. Inkassoloven. Selger har salgspant i de leverte produkter inntil hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet, jfr. Panteloven § 3-14 til 23. For kunder som er medlem i en innkjøpssammenslutning er det de framforhandlede betalingsbetingelser som til enhver tid gjelder.
Kunder som ikke er kredittgodkjent må betale med bankkort ved bestilling.
LEVERINGSTID OG MOTTAK


Alle ordre som er oss i hende før kl. 06.00 kan hentes samme dag på Oslo Fryselager. Ved levering påligger det kjøper å kontrollere varene mot pakkseddelen før det kvitteres for mottatte varer, og uten opphold informere selger om eventuelle avvik.
REKLAMASJON


Reklamasjoner må meldes skriftlig til post@firstseafood.no senest innen 24 timer etter varemottak
RETUR


Retur av varer må kun skje etter avtale med selger.